Piezemēšanās lapas / landing pages

Ja produktam nav savas mājas lapas vai ja nepieciešams risinājums tikai konkrētai reklāmas kampaņai, Softikom piedāvā izstrādāt tā saucamās piezemēšanās lapas (jeb landing pages). Tās ir īpaši noderīgas, lai atklātu plašāku informāciju par kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu specifiskas kampaņas ietvaros.

Landing page