SEO Audits

Lai palīdzētu uzlabot klienta mājas lapas atpazīstamību, Softikom piedāvā:

Iekšējo SEO auditu - jebkuras mājas lapas izveides procesā, Softikom veic iekšējā SEO optimizāciju. Savukārt SEO audits palīdz saprast, kas tehniski būtu jāuzlabo, lai esoša mājas lapa atbilstu SEO prasībām.

Mājas lapas audita procesa laikā Softikom izstrādā arī stratēģiskos ieteikumus mājas lapas uzlabošanai, lai padarītu efektīvāku klienta mājas lapas lietojamību atbilstoši izvirzītajiem klienta mērķiem. 

SEO audits